Шановні випускники кафедри ЕІ!

На цій сторінці є вся актуальна необхідна інформація щодо оформлення та порядку здачі дипломних робіт та проектів на кафедрі ЕІ.


Прохання до Вас:

faq
номери наказів на затвердження тем
терміни здачі дипломів на перевірку
консультації
бланки та правила оформлення

FAQ

Q: Чи існують вимоги до мінімального обсягу роботи? Чи правда, що треба написати не менше 100500 сторінок, інакше мене не допустять до захисту?
A: Ні, вимог до мінімальної кількості сторінок немає. Ви повинні узгоджувати обсяг своєї роботи зі своїм науковим керівником.

Q: Скільки треба публікацій для бакалаврів, "професійних" та "наукових" магістрів?
A: Вимоги викладені в Положенні про випускну атестацію студентів в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Актуальну версію можна знайти тут.

Q: Чи можна писати диплом російською мовою?
A: Ні, не можна.

Q: Яка ще папка O_O ???
A: Див. Методичку

Q: Чому в каліфікаційній роботі такий великий реферат треба писати іноземною мовою?
A: Тому що це вимога кафедри Електронної Інженерії. Якщо цього реферату не буде, ви не будете допущені до захисту.

Q: Чи можна принести диплом на перевірку в паперовому вигляді?
A: Ні.

Q: Яким має бути колір обкладинки пояснювальної записки?
A: Переплітати можна в будь-який колір, з написами або без написів. Якщо на обкладинці будуть написи, треба, щоб вони відповідали: бакалаврам - ДИПЛОМНА РОБОТА, магістрам - МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ.

Q: Чи можна переплітати диплом в червону обкладинку тим, в кого не буде червоного диплому?
A: Так, можна.

Q: Що зшивати в тверду обкладинку, а що треба просто вкласти в паперову папку?
A: Зшивати в тверду обкладинку треба (у вказаному порядку): титульний аркуш, завдання (обидва аркуші), сам текст диплому, додатки.
В папку вкладається: 1) зшитий диплом в твердій обкладинці; 2) відзив керівника; 3) рецензія; 4) копії всіх статей та тез доповідей за весь період навчання, в яких Ви є автором (співавтором); 5) роздрукована презентація; 6) аркуш звіту з перевірки на плагіат (сторінка з відсотком оригінальності); 7) залікова книжка.

Q: Скільки має бути рецензій та від кого?
A: На всі атестаційні роботи має бути одна рецензія. Рецензії може дати будь-хто, але не співробітник кафедри ЕІ. Якщо рецензент працює не в КПІ -- на рецензії має бути печатка організації.

Q: Чи можна заповнювати титульний аркуш та завдання вручну?
A: Так, можна, але небажано.

Q:
A:


Розклад консультацій

Консультації з оформлення диплому (нормоконтролю) -- Попов Антон Олександрович.
Прохання при виникненні потреби домовлятися щодо очних консультацій електронною поштою або по скайпу.
Питання щодо нормоконтролю можна задавати в Telegram-групі.
Нормоконтроль проводиться лише з використанням електронних версій тексту диплома в форматі doc, docx. Їх треба надіслати електронною поштою. Контакти -- на головній сторінці.


Календарний план роботи

Надати консультанту з технічної частини повністю оформлену пояснювальну записку в електронному вигляді (електронною поштою, формат doc, docx) для остаточної перевірки на відповідність ДСТУ та для перевірки на плагіат (останній день):
магістри: 07.12.2021 -- роботу для превірки надсилає НАУКОВИЙ КЕРВІНИК!!!
бакалаври: -- роботу для превірки надсилає НАУКОВИЙ КЕРВІНИК!!!

Надати секретареві ЕК зшиту пояснювальну записку разом з відзивом керівника, рецензією, звітом про перевірку на плагіат та роздрукованим ілюстративним матеріалом (останній день):
магістри: 14.12.2021
бакалаври:

Захист магістрів: 20.12.2021, ауд. 437-12, 14-00 (в онлайн-режимі) (резервний день 21.12.2021)
Захист бакалаврів: , ауд. 437-12, 10-00 (в онлайн-режимі)(резервний день )

У разі недодержання календарного плану виконання атестаційної роботи студент не буде допущений до захисту та буде відрахований з університету.
Для захисту атестаційної роботи на наступному засіданні ЕК у травні 2022-го року треба написати заяву для поновлення на форму навчання за контрактом протягом наступного семестру.

Склад комісії:
Бакалаври:
-- голова

Магістри:
-- голова


Накази

Номер і дату наказу на затвердження теми та дату здачі закінченної роботи треба вписати у завдання:
Бакалаври: наказ No від . Термін здачі закінченої роботи:
Магістри: наказ No від Термін здачі закінченої роботи: 14.12.2021


Бланки, вимоги до оформлення

Бланки завдань та титульних аркушів:

Титульний аркуш, що треба наклеїти на паперову папку
Титульний аркуш диплома бакалавра
Титульний аркуш магістерської дисертації
Бланк завдання диплома бакалавра
Бланк завдання магістерської дисертації

Зауваження до заповнення бланків:

1. Можна заповнювати бланки вручну, але бажано надрукувати.
2. Прізвище, ім'я та по-батькові СТУДЕНТА пишеться повністю; для керівника та консультантів -- прізвище та ініціали.
3. Для консультантів треба вписати номер(и) розділу, виконання якого він консультує.
4. Для керівника треба написати посаду, вчене звання, науковий ступінь.

Посади керівників можливі такі: асистент каф. ЕІ, ст. викл. каф. ЕІ, доц. каф. ЕІ, проф. каф. ЕІ.
Вчені звання керівників можливі такі: доц., проф.
Наукові ступені керівників можуть бути такі: к.т.н., д.т.н., д.м.н., д.ф.-м.н.

Приклади вписування керівників на титульний аркуш:
для В.І. Тимофєєва: проф. каф. ЕІ, проф., д.т.н. В.І. Тимофєєв
для В.О. Москалюка: проф. каф. ЕІ, проф., к.т.н. В.О. Москалюк
для А.О. Попова: доц. каф. ЕІ, доц., к.т.н. А.О. Попов